Qanunvericilik

"Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010- 2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nın (Elektron Azərbaycan) təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikasında biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üzrə 2007-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında

"Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nın (Elektron Azərbaycan) təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

“Elektron sağlamlıq kartı” sisteminin tətbiqi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarı

“Tibbi müayinə kartı” sisteminin tətbiqi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında