Standartlar və təsnifatlar

Standartlar

Davamlı tibbi qayğı xidmətinin dəstəklənməsi üçün anlayışlar sistemi

ESS-Sistemi üzrə Funksional Model, 2 –ci Versiya

ISO 17523 Sağlamlıq sistemi - Elektron reseptlərə olan tələblər

ISOHL7 16527 Şəxsi sağlamlıq qeydləri Sistemin funksional model, 1-ci Versiya

Təsnifatlar

Funksionaliq, Elillik ve Saglamligin Beynelxalq Tesnifati

Ilkin tibbi xidmətin beynəlxalq təsnifatı, ikinci nəşr.

Onkoloji xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatı. üçüncü nəşr, birinci baxış.

Xəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlərin beynəlxalq statistic təsnifatı. Onuncu baxış. I cild (I hissə)

Xəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlərin beynəlxalq statistic təsnifatı. Onuncu baxış. I cild (II hissə)

Nomenklatura

Əmr 51. Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələrin nomenklaturasının təsdiq edilməsi barədə.

Əmr 119. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin müəssisələrində istifadə olunan ixtisasların və vəzifələrin nomenklaturası haqqında.